شیرین ترین راه مهاجرت به آمریکا!

ثبت نام لاتاری 2023

شیرین ترین راه مهاجرت به آمریکا!

ثبت نام لاتاری 2023

tabler-icon-plane-departure

مهاجرت به آمریکا

tabler-icon-user-check

مصاحبه سفارت

tabler-icon-report

اعلام نتایج لاتاری

tabler-icon-report-medical

ثبت نام در لاتاری

از لاتاری تا مهاجرت به آمریکا
مهاجرت شیرین در تمامی مراحل همراه شما هستیم

کسانی که از طریق سایت مجموعه مهاجرت شیرین اقدام به نام نویسی در لاتاری 2023 میکنند بعداز برنده شدن تحت پوشش حمایت ما خواهند بود واز هزینه های آتی کارگزاری معاف خواهندبود.

جدول زمانی ثبت نام لاتاری 2023

تاریخ های ثبت نام لاتاری
holidays

شروع ثبت نام لاتاری

لاتاری 2023 شروع خواهد شد

4 اکتبر 2021
12 مهر 1400
alarm

پایان ثبت نام لاتاری

آخرین مهلت ثبت نام لاتاری در سایت مهاجرت شیرین 14 آبان است.
لازم به ذکر است این تاریخ تمدید نخواهد شد

6 نوامبر 2021
15 آبان 1400
verified

زمان اعلام نتایج لاتاری

نتایج لاتاری هر سال اردیبهشت ماه اعلام می شود البته این تاریخ ممکن است کمی با همراه تاخیر باشد

8 می 2022
18 اردیبهشت 1401
users

پایان فرصت چک کردن لاتاری

زمان مصاحبه با برندگان لاتاری حدودا از 1 اکتبر تا 29 سپتامبر 2023 است. برندگان لاتاری 2023 فقط تا این تاریخ می توانند فرم DS-260 را تکمیل کرده و ویزا بگیرند.

سپتامبر29

هزینه ثبت نام لاتاری 2023

180000
تــومـان

متاهل یک شانسه

تنها یک پاسپورت برای ثبت نام ضروری است

45000
تــومـان

هر فرزند

فرزندان زیر 21 سال

150000
تــومـان

مجرد

ازدواج نکرده / مطلقه/همسر فوت شد

320000
تــومـان

متاهل دو شانسه

شما و همسرتان باید پاسپورت داشته باشید